Кабінет інформаційних технологій
Перелік необхідної документації у кабінеті інформатики

 

І. Загальна нормативно-правова база

1. Конституція України 

2. Закон України "Про освіту"

3. Закон України "Про загальну середню освіту" від 13.05. 1999 № 651-XIV 

4. Державний стандарт базової і повної середньої освіти від 23 листопада 2011 р. № 1392

5. Національна доктрина розвитку освіти 

6. Державна програма "Вчитель" 

7. Конвенція про права дитини

8. Типові правила внутрішнього розпорядку для працівників державних навчально-виховних заходів України 

9. Загальні правила поведінки учнів під час навчально-виховного процесу у ЗНЗ України

10. Про використання мобільних телефонів під час навчального процесу

 

ІІ. Документація кабінету

1. Положення про навчальні кабінети загальноосвітніх навчальних закладів - від 20. 07. 2004 року № 601 

2. Положення про кабінет інформатики від 20. 05. 2004 року № 407 

3. Вимоги до специфікації навчальних комп’ютерних комплексів для оснащення кабінетів інформатики від 21. 06. 2010 року № 614 

4. Про затвердження Правил використання комп'ютерних програм у навчальних закладах від 02. 12. 2004 року № 903

5. Методичні рекомендації щодо облаштування і використання кабінету інформатики - № 111-1927

6. Про затвердження Правил безпеки під час навчання в кабінетах інформатики навчальних закладів системи загальної середньої освіти від 16. 03. 2004 року № 81 

7. Про внесення змін до Правил безпеки під час навчання в кабінетах інформатики навчальних закладів системи загальної середньої освіти від 06. 11. 2007 року № 252

8. Акт перевірки готовності

9. Паспорт кабінету інформатики 

10. Графік роботи кабінету 

11. Річний план роботи

12. План перспективного розвитку кабінету

13. Інвентарна книга

14. Книга обліку стану навчально-методичного забезпечення кабінету

15. Про інноваційну діяльність

16. Про затвердження Положення про порядок здійснення інноваційної освітньої діяльності

17. Положення про порядок організації та проведення апробації електронних засобів

18. Інструкція з інвентаризації матеріальних цінностей

19. Про затвердження Змін до Інструкції з інвентаризації основних засобів

20. Типова інструкція про порядок списання матеріальних цінностей з балансу бюджетних установ

21. Копія наказу по школі про призначення завідуючого кабінетом-Зразок

 

ІІІ. Санітарно-гігієнічні вимоги

1. ДСанПіН 5.5.6.009-98 влаштування і обладнання кабінетів комп'ютерної техніки

2. Санітарний паспорт кабінету інформатики

3. Пам’ятка по перевірці дотримання санітарно-гігієнічний вимог 

4. ДСанПІН 3.3.2.007-98 роботи з візуальними дисплейними терміналами електронно-обчислювальних машин

5. Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів - ДНАОП 0.00-1.21-98

6. Правила охорони праці під час експлуатації електронно-обчислювальних машин

7. Правила користування електричною енергією

 

ІV. Техніка безпеки та охорона праці

1. Типове положення про службу охорони праці - НПАОП 0.00-4.35-04

2. Типове положення про навчання з питань охорони праці - НПАОП 0.00-4.12-05

3. Положення про організацію роботи з охорони праці учасників навчально-виховного процесу

4. Положення про порядок розслідування нещасних випадків

5. Акт про нещасний випадок з учнем

6. Журнал реєстрації нещасних випадків

7. Правил пожежної безпеки для закладів

8. Норми первинних засобів пожежогасіння у кабінеті

9. Положення про розробку інструкцій з охорони праці - ДНАОП 0.00-4.15-98

10. Посадова інструкція вчителя інформатики

11. Посадова інструкція завідуючого кабінетом інформатики

12. Посадова інструкція вчителя інформатики

13. Посадова інструкція лаборанта

14. Інструкція з охорони праці на робочому місці для працівників

15. Правила безпеки під час навчання в кабінетах інформатики навчальних закладів системи загальної середньої освіти

16. Журнал реєстрації первинного, позапланового, цільового iнструктажiв учнiв з технiки безпеки життєдіяльності

17. Інструкції

17.1. Інструкцiя з охорони працi № 1 пiд час роботи на ЕОМ

17.2. Інструкцiя з охорони працi № 2 пiд час роботи в кабiнетi інформатики та iнформацiйно-комунiкацiйних технологiй навчання

17.3. Інструкція з техніки безпеки для учнів, які навчаються в кабінеті інформатики та обчислювальної техніки під час роботи з дисплеями ЕОМ 

17.4. Інструкцiя з пожежної безпеки в кабiнетi інформатики

17.5. Інструкцiя з технiки безпеки пiд час проведення практичних (лабораторних) робiт на уроках інформатики

17.6. Інструкція з охорони праці для вчителів інформатики

17.7. Інструкція з електробезпеки

17.8. Інструкція Правила надання першої медичної допомоги при ураженні електричним струмом

18. Граничні норми піднімання і переміщення важких речей неповнолітніми

19. Стенд з охорони праці з розміщенням основних документів

 

V. Навчально-методичне забезпечення кабінету

1. Методичні рекомендації щодо вивчення предмету

2. Перелік посібників 

3. Про затвердження Порядку надання навчальній літературі, засобам навчання і навчальному обладнанню грифів та свідоцтв Міністерства освіти і науки України 

4. Навчальні програми

5. Календарне планування

6. Поурочні плани-конспекти

7. Роздатковий матеріал

8. Інструкції до практичних робіт

9. Реферати учнів

10. Реєстр навчальних комп’ютерних програм

11. Загальні критерії оцінювання навчальних досягнень

12. Критерії оцінювання навчальних досягнень з предмету

13. Про обсяг і характер домашніх завдань учнів загальноосвітніх навчальних закладів (Лист Міністерства освіти і науки України від 29.10.07 № 1/9-651)

14. НАКАЗ-17.05.2005 N 297-Про подолання проявів бюрократизму в освіті

15. MON_496_08-Інструкція з ведення класного журналу

 

Стенди постійної і змінної експозиції, таблиці

1. Державна символіка 

2. Портрети видатних вчених галузі

3. Правила техніки безпеки

4. Розклад роботи кабінету

5. Вправи для очей для зняття втоми

6. Основні етапи розвитку галузі з обов’язковим виділенням здобутків української науки

7. Довідкові матеріали (у вигляді плакатів, таблиць)

8. Матеріали до тем, що вивчаються

9. Матеріали про вчених

10. Матеріали про новітні розробки у галузі

11. Результати експериментальної і дослідницької роботи учнів

12. Кращі роботи учнів

13. Науково-методичні і науково-популярні журнали

14. Матеріали педагогічного досвіду

 

ВМІСТ АПТЕЧКИ ПЕРШОЇ ДОПОМОГИ

Індивідуальні перев'язувальні антисептичні пакети - Для накладання пов'язок - 3 шт.

Бинти - Для накладання пов'язок - 3 шт.

Вата у пакетах - Для накладання пов'язок - 3 шт.

Джгут медичний гумовий - Для зупинки кровотечі при пораненнях - 1 шт.

Розчин  йоду спиртовий - Для змазування шкіри навколо ран, подряпин на шкірі тощо - 1 склянка або 10 ампул

Нашатирний спирт (розчин аміаку водний) - Застосовувати при запамороченні, втраті свідомості (змочити вату 2-3 краплями,

піднести до носу потерпілого) - 1 флакон

Розчин борної кислоти 2 % - Для промивання очей, примочок, полоскання ротової порожнини - 1 флакон

Вазелін - Для змащування шкіри при опіках 1 ступеня, саднах, подразненнях - 1 туба